O založbi

Založba Jasno in glasno, d.o.o. je pooblaščena za vse knjige projekta Skupaj za zdravje človeka in narave.

Jasno in glasno, založba, d.o.o.
Ulica bratov Učakar 128,
1000 Ljubljana, Slovenija
info@jasnoinglasno.si

Vprašanja v zvezi z nakupom v spletni trgovini pošiljajte na:
knjigarna@zazdravje.net ali po telefonu: + 386 (0)51 884 148, ob delovnikih med 9. in 13. uro